Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ.

Κόμιστρο Ε.Δ.Χ. οχημάτων Ευρώ
Ελάχιστη μίσθωση 3,39
Εκκίνηση-Πτώση σημαίας 1,19
Τιμολόγιο No1 εντός περιμετρικής ζώνης 0,68
Τιμολόγιο No2 εκτός περιμετρικής ζώνης 1,19
Νυχτερινό τιμολόγιο No2 (24:00-05:00) 1,19
Αποζημίωση αναμονής ανά ώρα 10,85
Ραδιοταξί-Απλή κλήση 1,92
Ραδιοταξί-Ραντεβού 4,52
Προς και από αεροδρόμια 2,60
Από Υπεραστικούς σταθμούς λεωφορείων 1,07
Για κάθε αποσκευή άνω των 10 κιλών 0,40
 

Σε διαδρομή όπου η αναμονή θα υπερβαίνει το χρονικό όριο των 20 λεπτών η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης (συμφωνίας)

Αριθ. αποφ. Υ.Μ.Ε. – ΟΙΚ – Α-63962/5983/29.12.2010

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.