Έργο – Σκοπός

Το έργο των Ε.Δ.Χ. (ταξί) είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και κατ΄επέκταση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου καλύπτοντας έτσι τις όποιες ανάγκες δημιουργούνται στην επιβατική μεταφορά.

Βέβαια το έργο καθώς και το εύρος των δυνατοτήτων που έχουν τα Ε.Δ.Χ. (ταξί) στον τομέα της επιβατικής μεταφοράς καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία που η πολιτεία έχει κατά καιρούς θεσπίσει.

Έτσι λοιπόν και τα Ε.Δ.Χ. (ταξί) της Άρτας μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουν αποδοθεί στον κλάδο από την πολιτεία παρέχουν στο επιβατικό κοινό του Ν.Άρτας και όχι μόνον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού από τους Σταθμούς (πιάτσες).
 • Εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού από τον ιστό της πόλης.
 • Μεταφορά στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις, καταστήματα κ.λ.π.
 • Μεταφορά επιβατών προς όλα τα σημεία του Νομού αλλά και σε περιοχές και πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα και αντίστροφα.
 • Μεταφορά επιβατών που επιθυμούν είτε να παρευρίσκονται είτε να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους – χοροεσπερίδες – πολιτιστικά δρώμενα) με δυνατότητα αναμονής αλλά και διανυκτέρευσης όταν οι περιπτώσεις και οι συνθήκες το απαιτούν.
 • Μεταφορά στελεχών που συμμετέχουν σε ημερίδες – συνέδρια – κ.λ.π. με δυνατότητα αναμονής αλλά και διανυκτέρευσης όταν οι περιπτώσεις και οι συνθήκες το απαιτούν.
 • Μεταφορά μαθητών : είτε μέσω του μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργεί η Νομαρχιακή Αυτ/ση Άρτας είτε κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών όπως φροντηστήρια – ιδιώτες – γονείς – κ.λ.π.
 • Μεταφορά σπουδαστών στα διάφορα τμήματα του ΤΕΙ που υπάρχει στο νομό μας.
 • Μεταφορά ασθενών αλλά και πασχόντων από χρόνιες παθήσεις καθώς και των συνοδών αυτών τόσο στο Γ.Ν.Ν.Α. όσο και σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα άλλων πόλεων.
 • Μεταφορά ατόμων με ειδικές ικανότητες Α.Μ.Ε.Α.
 • Κάλυψη των επιβατικών μεταφορικών αναγκών που προκύπτουν από την λειτουργία Ραδιοδικτύου στον Νομό μας.
 • Μεταφορά επισκεπτών και τουριστών από τα ξενοδοχεία του Νομού μας, με δυνατότητα μεταφοράς τους από οδηγό που γνωρίζει ξένη γλώσσα.

Στις χαρακτηρισμένες με * περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης (πέραν από τους μεμονωμένους επαγγελματίες αυτοκινητιστές) και από το πλήρες οργανωμένο ραδιοταξί που λειτουργεί στον Νομό μας.